Tingkatan Dien

Kitab Tauhid 1
oleh: Syeikh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al fauzan Rahimahullah

A. Definisi Tingkatan Dien
Dien adalah keta’atan. Dien juga disebut millah, dilihat dari segi keta’atan dan kepatuhan kepada syari’at.
Allah Subhannahu wa Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (Ali Imran: 19)

Sedangkan tingkatan dien itu adalah:

Teruskan membaca

Advertisements