Mengambil Manfaat Dari Orang Kafir

FATWA FAQIH AL-ZAMAN IBN UTSAIMIN –RAHIMAHULLAH-

Diterjemah oleh: Ustaz. Muhammad Asrie Sobri

Soalan: Ditanya kepada Fadilatu al-Syaikh: Bagaimanakah kita boleh mengambil faedah daripada orang-orang Kafir tanpa terjebak dalam perkara yang dilarang? Adakah Masalih Mursalah mempunyai pengaruh dalam perkara itu?

Jawapan: Maka beliau menjawab –rafa’allahu darajatah- dengan kata beliau:
Perkara yang dilakukan oleh Musuh-musuh ALLAH yang juga musuh-musuh kita iaitulah kaum Kafir terbahagi kepada tiga bahagian:

Pertama: Ibadat
Kedua: Adat
Ketiga: Reka cipta dan pekerjaan-pekerjaan
Teruskan membaca

Advertisements

Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Bazz Tentang Bai’at Kepada Bukan Pemerintah

Terjemahan oleh:

Ustaz Muhammad Asrie Sobri

Universiti Islam Madinah

Soalan: Sebahagian kumpulan moden mengikat bai’at kepada pemimpin-pemimpin mereka yang mereka pilih untuk diri mereka dan mereka berkeyakinan wajibnya dengar dan taat kepada mereka (pemimpin-pemimpin jamaat) sedangkan mereka ini berada di bawah kekuasaan pemimpin-pemimpin yang sah yang dibai’at oleh umum kaum muslimin.
Teruskan membaca

%d bloggers like this: